Peygamber Efendimizin Hayatı


Hz. Peygamber Efendimizin hayatı, çocukluk yılları ve peygamberlik müjdesine kadar geçen süredeki yaşam öyküsü. Peygamber efendimiz Muhammed Mustafa (sav) Mekke’de doğdu. 23 yıllık peygamberlik hayatı boyunca 13 yılını Mekke’ de 10 yılını da Medine’ de geçirdi.

Peygamber efendimiz (s.a.v) milattan sonra 571 senesi 12 rebiyülevvel ayında (20 Nisan) pazartesi gecesinde sabaha karşı dünyaya geldi. Babası Abdullah annesi Vehbi’n kızı Amine’ dir. Peygamberimiz (s.a.v) Hz. İbrahim’in büyük oğlu Hz. İsmail’in neslindendir. Annesi Amine’nin sütü yetmediği için Ebu Leheb’in cariyesi Süveybe tarafından emzirildi. Fakat sürekli sütannesi Hevazin kabilesinden Halime oldu.

Mekkeliler Mekke’nin havasının ağır olmasından ötürü yeni doğan çocuklarını çölden gelen sütannelerine emanet ederlerdi. Hz. Muhammed (sav.) sütkardeşleri ve annesiyle sonraki yıllarda da hep ilgilenmiş minnetini göstermiştir.

Peygamberimiz (s.a.v.) dört yaşından altı yaşına kadar öz annesi olan Amine’de kaldı. Henüz altı yaşındayken Medine’ de bulunan babasının mezarına ziyarete giderken yolun dönüşünde annesi Amine hastalandı. Daha doğmadan babasının ölümüyle yetim kalan Hz. Muhammed altı yaşındayken de annesinin rahatsızlanması sonucu vefat etmesiyle de öksüz kalıyordu.

Annesinin ölümünden sonra Hz. Muhammed (sav) dedesi olan Abdülmuttalib’e teslim edildi. Altı yaşından sekiz yaşına kadar peygamberimize dedesi Abdülmuttalip baktı. Zaten çok yaşlı olan dedesi hz. Muhammed (sav) sekiz yaşındayken öldü. Yetiştirilmesi için öz amcası Ebu Talib’e bırakıldı. Amcası Ebu Talip zeki bir adamdı. Zengin, asaleti sebebiyle herkesten saygı görürdü. Hz. Muhammed (sav) çok sever ve yanından hiç ayırmazdı.

Mekkeliler ticaretle uğraşırlardı, çocuklarını da ticarete alıştırırlardı. Hz. Muhammet’te amcasının ticaret konvoyunda bulunur amcasına eşlik ederdi. Hz. Peygamber bütün Mekkeliler gibi amcasıyla birlikte ticaret yapıyordu. Ticaret hayatında dürüstlüğü ile tanınan peygamberimiz (sav) başkalarına zarar verecek herhangi bir davranışta bulunmaz kimseyi de incitmezdi. Hiç görülmemiş bir dürüstlüğü olduğu için Mekkeliler ona ‘el-Emin’ (her konuda güvenilir olan kişi) diyorlardı.

Ticaretle uğraşan kadınlardan Hatice Hz. Peygamberin bu üstün ahlakından ötürü ortaklık teklif etti. Böylelikle Hz. Peygamberimiz ve Hatice arasında ticarette ortaklık sağlandı. Peygamberimiz daha sonra Hatice annemiz ile evlendi. Hz. Peygamberin Hz. Hatice’den olma iki erkek dört kız çocuğu oldu.

Hz. Muhammed (sav) 40 yaşında peygamber oldu. Efendimizin kalbinde yalnızlık sevgisi belirdi ve Hira (nur) dağında bir mağaraya çekildi. Tüm kudret ve azametiyle Allah’a (cc) ibadetle meşgul oldu. Hz. Peygambere ilk ilahi vahyin başlangıcı sadık rüyalar şeklinde oldu. Görmüş olduğu rüyalar birebir aynen çıkıyordu.

610 yılının ramazan ayı içerisinde kadir gecesinde Hira dağındaki mağarasında düşünmeye dalmış inzivaya çekilmiş efendimiz (sav) bir sesin kendi ismini söylediğini dudu. Başını kaldırıp etrafına baktığındaysa kimseleri göremedi. Bu sırada etrafını kaplayan nuru fark etti ve dayanamayıp bayıldı.

Kendisine geldiğindeyse karşısında vahiy meleği olan Cebrail’i gördü. Cebrail O’na: ‘-Oku.’ Dedi. Efendimiz Muhammed Mustafa (sav) ‘-Ben okuma bilmem.’ Dedi. Cebrail O’na tekrar ‘-Oku’ dedi efendimiz (sav) tekrar aynı şekilde cevabı verince melek O’na ‘el-Alak’ suresinin ilk beş ayetiyle cevap verdi. ‘Yaratan rabbinin adıyla oku. O, insanı alak’tan yarattı. Oku, yazmayı öğreten, insana bilmediğini belleten Rabb’in sonsuz kerem sahibidir.’ (el-Alak suresi, 1-5. Ayetleri).

Efendimiz (sav) heyecanla ve korkuyla mağaradan çıkarak evine geldi. Giderken bir sesin kendisine: ‘Ya Muhammed. Sen Allah’ın elçisisin, ben Cebrail’im.’ Dediğini duydu. Başını kaldırıp baktığında ise Cebrail’i gördü. Eve geldiğinde eşi Hz. Hatice’ye başından geçen hadiseleri bir bir anlattı. Kendimden korkuyorum, dedi. Hz. Hatice onu öyle unutulmaz sözlerle teselli etti ve efendimizi yaşadığı olay karşısında rahatlamasını sağladı.


  1. Etiketler: 
  2. dini bilgiler
  3. peygamber efendimizin hayatı